Sorg

Ved dødsfald, alvorlig sygdom, skilsmisse eller andet, vil vi meget gerne informeres, så vi har mulighed for at hjælpe, trøste og forstå barnet. Vi har alle tavshedspligt. Gerne vil vi efter aftale bede menighedens præst Ruben Fønsbo fra Lyksborg om at være behjælpelig.