Handleplaner

Hver elev får to gange årligt en individuel handleplan. Den udkommer i november og i aprilmåned. Handleplanen viser eleven, på hvilke områder (personligt, socialt, fagligt...) hun eller han skal blive bedre til eller er i en god udvikling. Nogle elever har flere ting, de skal arbejde med end andre elever – der fokuseres på elevens individuelle udvikling / udviklingsmuligheder. Handleplanen skal underskrives af eleven, forældrene og klasselæreren. Eleven og klasselæreren evaluerer handleplanen efter et stykke tid og ser på, hvordan det er gået.