Forsømmelser/sygdom

Al fravær bedes meddelt skolen hurtigst muligt – enten personligt eller telefonisk samme dag.