Forældrebidrag

Som tidligere skal der for hvert barn betales et beløb til dækning af materialer, hefter, bøger, kopier m.m. Beløbet er på 25,00 € 1.-4. klasse og 30,00 € for 5.-6. klasse pr. elev pr. år. Beløbet bedes indbetalt senest d. 15.10.2015 på skolens konto:

Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Konto-nr. 186033106
NOSPA
BLZ 217 500 00