Skolefritidsordning

Skolen har en SFO (en skolefritidsordning) - dvs. at børnene kan blive passet, få læst lektier, leget osv. efter skoletiden. Det er mandag til fredag fra kl. 11.15- 14.45. Tilmeldingen er bindende for 1 år ad gangen og koster 12 x 67 € for 1. barn, 12 x 46,90 € for 2. barn. SFO-året er fra den 1.8.2015-31.7.2016. Gæstebørn betaler 5,-- € pr. dag til SFO. Husk at få lavet en »Dauerauftrag« med elevens navn. Indbetalingen skal ske senest den 5. i enhver måned. Årsplanlægningen: se venligst SFO-månedsplan, som hænger på infotavlen på skolen. Hvis der ellers er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os personligt eller på skolens telefonnummer.