Biblioteket

Skolebiblioteket er åbent i skolens åbningstid ogskolebibliotekaren Skrollan kan træffes i bibliotekstimerne. Bøger og andet udlåntmateriale afleveres mandag i 3. time. Materialefra Centralbiblioteket i Flensborg må gerne afleveres hos os. Skrollan afleverer det i systemet og det hentes af Skoleforeningens bogbus om onsdagen.

Skolebibliotekaren hjælper børnene, når de skal søge oplysninger i forskellige faglige
sammenhæng. Børnene har mulighed for at låne frilæsningsbøger på biblioteket. Børnehaven har bibliotekstime om mandagen i 4. time.

Lånetiden er som regel én måned. Vores bibliotekshjælpere har fået et særligt
ansvarsområde som ulønnede servicemedarbejdere, som hjælper Skrollan med
at sætte bøger på plads efter at de er blevet »bippet af«.

Centralbibliotekets »bogbus« kommer én gang om måneden mandag formiddag ca. mellem kl. 9.30 og 10.30, hvor både børnehavebørnene, pædagogerne, skolens elever og lærere har mulighed for at låne »friske« materialer.