»Leg på streg« på Hatlund-Langballe Danske Skole

Mange nye muligheder for leg og læring gennem opstregning af skolegården.

CIMG0024

Baggrund

I april 2014 var langt de fleste af Skoleforeningens skolebibliotekarer til skolebogmessen i Århus. På en af messeboderne fik jeg en længere snak med nogle medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelse, bl.a. instruktør og projektleder Caspar Sylvest, som fortalte om, hvilke muligheder der ligger i opstregning af skolegårde for at sætte bevægelseslege i gang. I Danmark er »Leg på streg« taget meget positivt imod de sidste år, hvor Centre for Undervisningsmidler stiller »Leg på streg«-pakker til rådighed, så skolerne nord for grænsen kan gå i gang med opstregningen af deres skolegårde.

Det var lige netop det, min skole havde brug for. Nogle dage efter skolebogmessen kontaktede jeg derfor projektlederen Caspar for at aftale, hvornår han havde tid til at besøge Hatlund-Langballe Danske Skole. For Caspar var det en præmiere at besøge en mindretalsskole i Sydslesvig. Det var første gang, han skulle besøge en dansk skole syd for grænsen. Vi fik truffet den aftale, at han rejser fra København til Hatlund fredag den 27. juni, hvor han skulle overnatte på vores skole for at gå i gang med opstregning af skolegården sammen med en snes førskolebørn, elever og forældre, som var troppet op den arbejdsformiddag på Hatlund-Langballe Danske Skole.

Casper Sylvest introducerede på bedste vis både børn og forældre i, hvilke uanede muligheder der ligger i »Leg på streg«-aktiviteterne.

Ide og formål

Igennem opstregning af vores skolegård opnås en igangsætning af leg og variation i legemulighederne. Skolegården vil således bruges dagligt i den faglige undervisning, når vejret tillader det. Desuden forbedres de fysiske rammer og derved forøges elevernes aktivitetsniveau. Tanken bag det er, at jo mere bevægelse børnene får, desto bedre udvikles deres sundhed og de motoriske og kognitive kompetencer.

Der er blevet udviklet i alt 4 forskellige opstregninger til skolegården. Der er figurbanen, taltavlen, ur-banen og bogstavbanen. Primært er det dansk-, matematik-, idræt- og natur-og teknik-aktiviteter, hvor aktiviteterne kan udvikles og differentieres i sværhedsgrader på mange måder.

Inden børnene og eleverne fik udleveret skabelonerne, spraydåserne og maskerne, blev der drøftet, hvilke opstregningsbaner børnene ønskede og i løbet af formiddagen var alle banerne så streget op – til stor glæde og fornøjelse for alle tilstedeværende børn og forældre.

Til opstregningsbanerne hører der delvis udstyr til gennemførelse af de enkelte aktiviteter.  Skolerne eller institutionerne er nødt til selv at købe udstyret – så man vælger selv, hvilken pakke man ønsker at bruge til dagligt i den faglige sammenhæng. Vi fik bl.a. 12-siders terninger, terninger til vokaler og konsonanter, ærteposer til taltavlen / tabel-tavlen, mærkebånd og asfaltkridt.

Opstregningerne holder normalt omkring halvandet år inden farverne falmer og forsvinder på grund af vejrets indvirken. Spraydåserne til genopstregningen kan bl.a. bestilles på hjemmesiden www.runforcover.dk.

Udover forfriskninger til børn og forældre på skolen er hele opstregningen ganske gratis. Både instruktørens tur fra København, selve opstregningen, skabelonerne og spraydåserne var i den her omgang ikke forbundet med nogen udgifter til vores skole. Det er Nordea-fonden, der står som pengegiver til projektet »Leg på streg« og det Kræftens Bekæmpelse, som gennemfører projektet.

Hele arbejdsformiddagen var en stor succes og aktivitetsniveauet var helt i top hos alle. Desuden var vi meget heldige med vejret, fordi opstregningen selvfølgelig ikke kan gennemføres, når det regner. Det kan varmt anbefales til andre institutioner, som ønsker at satse meget mere på børns motoriske og kognitive udvikling. Se venligst: www.legpaastreg.dk. Projektet slutter i december 2014

En stor tak til alle flittige børn, forældre og til en meget hjælpsom Caspar Sylvest fra København, projektleder til »Leg på streg«.

Klaus Andersen
Skoleleder Hatlund-Langballe Danske Skole